Ruiten bewoner Ter Haarkade ingegooid. Leefbaar Leiden stelt vragen

Tomas Kok

Geacht college,

Vlak na de officiële start van de bouw van het islamitische centrum aan de Ter Haarkade zijn omliggende containers vervuild met Arabische teksten en “infidels”. Vannacht is de voorruit van een bewoner, die recht tegenover de plek des onheils woont, ingegooid. Uiteraard kan de schuld bij niemand neergelegd worden voordat er harde bewijzen zijn, maar gezien de huidige situatie, de oplopende spanningen en de inmiddels bij u bekende informatie over extremisme in de al Hijra moskee, ziet Leefbaar Leiden reden tot zorg. Omdat de openbare orde en de veiligheid van omwonenden, door toedoen van de keuzes van het college, in het geding zijn, stelt de fractie van Leefbaar Leiden de volgende vragen.

1. Is het college het met Leefbaar Leiden eens dat het hier niet gaat om losse incidenten, maar om intimidaties ten gevolge van oplopende spanningen, meegenomen dat niet bewezen is wie de exacte daders zijn?

2. Wat gaat het college eraan doen om te voorkomen dat bewoners verder geïntimideerd worden en dat hun wijk en eigendommen verder vernield worden door dit laffe tuig?

3. Hoe ver moeten de spanningen oplopen en hoeveel leed moeten de omwonenden nog doorstaan voordat het college verantwoordelijkheid neemt en de bouw van het islamitisch centrum stop zet?

Burgemeester Lenferink heeft eerder aan de bewoners laten weten dat hij er garant voor staat dat er niks zal gebeuren.

4. Wat hebben de bewoners aan deze, duidelijk loze, woorden?

Namens de fractie van Leefbaar Leiden
Tomas Kok

 

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >