Speech Daan Sloos bij debat op 27-02-2014 over Benno L. in Leiden

Daan Sloos

Voorzitter,

Burgemeester Lenferink van Leiden heeft ernstige problemen met het stellen van prioriteiten. In plaats van zich als burgervader tot het uiterste in te spannen voor de veiligheid van zijn Leidse burgers, in het bijzonder jonge in dit geval vaak ook kwetsbare gehandicapte kinderen en de instituten waar deze kinderen de zorg krijgen waar zij recht op hebben, lost hij de problemen op van Haagse Regenten op ten koste van deze Leidse ingezetenen. Regenten die al vier jaar geleden wisten, dat de vanwege zijn weerzinwekkende wandaden met de aan hem toevertrouwde gehandicapte kinderen nationale bekendheid genietende Benno L, weer omstreeks deze tijd uit de gevangenis zou komen. Deze regenten konden weten dat deze vrijlating onvermijdelijk voor problemen zou zorgen. Als een onvervalste regent duwt deze burgemeester op zijn beurt dit probleem van Haagse Regenten, door de keel van vaak extra aandacht en solidariteit verdienende ouders van al of niet gehandicapte kinderen en buurtbewoners. Dit door Benno L. te huisvesten te midden van een aantal instituten en instituties voor een groot aantal jonge kinderen. Dit zonder zelfs maar de directies van de betreffende instituten voor kinderen in te lichten. Voorzitter dit is onvergefelijk.

Leiden staat door deze handeling nu in heel Nederland bekend als de stad waar gezinnen met al of niet gehandicapte kinderen, door toedoen van de Burgemeester en zo maar zonder enige informatie vooraf, direct geconfronteerd kunnen worden met de meest beruchte pedofielen zoals Benno L. Dit dan in hun directe woon-, leef-, speel-, onderwijs en zorgomgeving. Het aantrekkelijke vestigingsklimaat in Leiden voor gezinnen met jonge kinderen is daarmee voor een groot deel om zeep geholpen. Indien je daarbij het zwaartepunt construeert van kinderrijke verblijfplaatsen in Leiden Zuid-West, zoals scholen, zwembaden, zorginstellingen voor gehandicapte kinderen, speeltuinen, speelplaatsen en parken (sommige op slechts 25m afstand!), kom je uit op de plaats waar de nieuwe woning van Benno L.is gesitueerd!!! Alles is binnen enkele minuten of zelfs maar seconden te voet bereikbaar. Alles per definitie dus gelegen op routes waar Benno L.direct langs komt als hij zijn woning verlaat.

Enquêtes onder omwonenden zoals o.a. door de SP zijn gehouden in dit verband zijn volstrekt betekenisloos. De omwonenden en bewoners van de Apollolaan -de lommerrijke en van een mooi wandel en speelpark park voorziene goudkust van Leiden-, welvarende bezitters van rustig gelegen woningen van meestal wat oudere leeftijd, hebben uiteraard geen behoefte om zich druk te maken over Benno L.. Dit bleek al direct tijdens de gehouden voorlichtingsessies, waarbij geconstateerd kon worden dat de buurtbewoners nauwelijks vertegenwoordigd waren. Daar waren verontruste burgers uit heel Leiden aanwezig, meestal ouders van al of niet gehandicapte schoolkinderen. Schoolkinderen die dagelijks in directe nabijheid van de woning en leefgebied van Benno L. vertoeven. De in de media geuite kwalificatie van de SP dat “beschaafde mensen” de vestiging van Benno L. vanzelfsprekend accepteren, is impliciet een klap in het gezicht van deze verontruste ouders. Ouders waar wij juist allemaal solidair mee dienen te zijn. Het komt ook allemaal overeen met de een dezer dagen gepubliceerde uitkomst van onderzoek dat de linkse partijen niet meer gesteund worden door burgers met de laagste opleiding en inkomens. E.e.a. is ook een klap in het gezicht van de ouders van de tientallen kinderen die indertijd door Benno L. misbruikt zijn. Het is ook een klap in het gezicht van jonge ouders met kinderen die al jaren op zoek zijn  naar huisvesting in Leiden en nu zien dat een ex-delinquent met voorrang gehuisvest wordt aan de Leidse “goudkust”.

Geen enkele burger of instantie was geïnformeerd. Ouders die zich samen met de professionals van de onderwijsinstituten inspannen hun kinderen zoveel mogelijk klaar te stomen voor maatschappelijke zelfstandigheid in een veilige omgeving, zien hun inspanningen in rook op gaan. Dit ondanks alle door de burgemeester in zijn bief van 21 februari aangekondigde maatregelen. Maatregelen achteraf, waarvan je je veelal kunt afvragen of ze in de oorspronkelijke geheime bedoelingen van de burgemeester wel gerealiseerd zouden zijn. Onderwijsinstituten voor gehandicapte kinderen die indertijd een warm onthaal hebben ondervonden bij omwonenden tijdens de vestiging in Leiden Zuid-West, zien de kwaliteit hun omgeving totaal veranderen. Het verweer van deze burgemeester die aanvankelijk wijst op veiligheidsmaatregelen zoals extra toezicht, GPS-enkelband etc. is volstrekt lichtzinnig. Op het moment dat onregelmatigheden worden geconstateerd, is het onheil al geschied. Na heftige protesten realiseert zelfs deze burgemeester dat e.e.a. onvoldoende is en worden er nu groepen vrijwilligers voor de continue begeleiding ingeschakeld. Hoe deze vrijwilligers Benno L. echter op zijn motorfiets willen begeleiden is Leefbaar Leiden een raadsel. Zelfs de directeur van Reclassering Nederland zegt terecht dat 100%-garanties nooit gegeven kunnen worden. De subjectieve veiligheidsgevoelens van ouders welke normalerwijze bepalend zijn voor hen die het allerbeste willen voor hun kinderen, blijven dus permanent geschaad.

Voorzitter, de vraag rijst zelfs of ten aanzien van Benno L. zelf niet onzorgvuldig gehandeld is, bij het vaststelling van de plaats van zijn nieuwe woning. De te verbieden zone begint bij zijn voordeur. Deze Benno L. is ziek, de samenleving dient ook voor hem een acceptabele leefomgeving te zorgen. Dit is dus per definitie niet een omgeving waarin hij steeds geconfronteerd wordt met jonge kinderen. Zelfs in Leiden zijn er betere plekken te vinden voor huisvesting van pedofielen. Volgens leefbaar Leiden zou b.v. een klooster, waar 24/7 begeleiding mogelijk in een omgeving met voornamelijk oudere mannen, die zonodig ook nog geestelijke bijstand kunnen verlenen, veel beter zijn. Zoals iedereen weet bieden dit soort meestal rustig gelegen locaties tegenwoordig ruimte te over.

Voorzitter, Leefbaar Leiden zegt het vertrouwen in deze burgemeester op. Een motie van wantrouwen tegen deze burgemeester is daarom volstrekt op zijn plaats. Deze burgemeester heeft niet alleen zijn gemeente ernstig geschaad, maar vooral ook de belangen van Leidse gezinnen met jonge kinderen. Hij dient zo spoedig mogelijk af te treden.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >