Vz, Leefbaar Leiden ziet momenteel weinig in elektrisch vervoer, maar als er vraag naar is bij particulieren, zien wij geen enkele reden om in de weg te staan. Dat betekent dat de gemeente zich er niet mee bemoeit en er zeker geen belastinggeld aan verspeelt door de laadpalen zelf te betalen of Stadpartners subsidie hiervoor te geven. Onze voorkeur lijkt dus te liggen bij het marktmodel, maar ook hier zijn opties voor de gemeente om de prijs kunstmatig te beïnvloeden. Dit betekent dat er geen sprake is van eerlijke concurrentie, en dus geen gezonde markt. Het heeft absoluut geen zin...

Schriftelijke vragen op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden door het raadslid Tomas Kok (Leefbaar Leiden) inzake IS in Leiden. Geacht college, In een artikel genaamd “Geef IS in Leiden geen kans” in het Leidsch Dagblad van 29 juli 2014 werd bericht over stickers van IS die in Leiden verspreid zouden zijn. Gezien de opkomst van IS in het Midden-Oosten, die gepaard gaat met de meest barbaarse gruweldaden denkbaar, en de rellen en demonstraties van aanhanger in Europa, heeft de fractie van Leefbaar Leiden de...

Geacht college, Vlak na de officiële start van de bouw van het islamitische centrum aan de Ter Haarkade zijn omliggende containers vervuild met Arabische teksten en “infidels”. Vannacht is de voorruit van een bewoner, die recht tegenover de plek des onheils woont, ingegooid. Uiteraard kan de schuld bij niemand neergelegd worden voordat er harde bewijzen zijn, maar gezien de huidige situatie, de oplopende spanningen en de inmiddels bij u bekende informatie over extremisme in de al Hijra moskee, ziet Leefbaar Leiden reden tot zorg. Omdat de openbare orde en de veiligheid van omwonenden, door toedoen van de keuzes van het...

Gisteren berichtte Leefbaar Leiden over de oplopende spanningen in de wijk rond het bouwterrein van een nieuw islamitisch centrum in Leiden. Gisternacht zijn er ruiten van een bewoner ingegooid. Nadat de politie en het college hier na een oproep van Leefbaar Leiden niet op gereageerd hebben, zijn er vannacht opnieuw ruiten bij bewoners ingegooid. Tomas Kok (Leefbaar Leiden): "De burgemeester zou garant staan voor de veiligheid van de bewoners, maar daar hebben we tot op heden niets van gehoord. De politie komt niet verder dan het advies om online aangifte te doen, die toonden veel meer inzet toen ze achter...

Meer nieuws >

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >